Lees pagina voor

Wet open overheid (Woo) gemeente Stein

De Wet open overheid (Woo) regelt landelijk welke soorten informatie door overheden actief openbaar gemaakt moeten worden. De gemeente Stein werkt de komende jaren aan de aanpassingen die nodig zijn om dit te doen.

Op deze website vind je informatie van de gemeente die al openbaar is, of die wij op verzoek openbaar maken.